Język angielski - Repetytorium MATURA

Cena:40.00
dostępny
Do koszyka

Książka adresowana jest głównie do osób zgłębiających wiedzę o gramatyce oraz leksykonie języka angielskiego samodzielnie. Materiał zawarty w ćwiczeniach pozwala na sprawdzenie lub utrwalenie wiadomości o zagadnieniach gramatycznych na poziomie początkującym oraz średnio-zaawansowanym. Szeroki zakres praktycznych ćwiczeń umożliwia rozwinięcie lub utrwalenie kompetencji językowych w zakresie rozpoznawania form czasownikowych, konstruowania poprawnej składni, parafrazowania zdań oraz wielu innych. Uczniowie bardziej zaawansowani odnajda w Repetytorium pojęcia takie jak formy dokonane czasowników modalnych, imiesłowy, czasowniki złożone (phrasal verbs) oraz inwersja. Obok pojęć gramatycznych, książka oferuje także szereg zagadnień leksykalnych pod postacią ćwiczeń obejmujących rzeczowniki, przymiotniki, przysłówki, przyimki oraz wyrażenia przyimkowe. Jednostki te służą poszerzeniu wiedzy na temat nieregularnych form liczby mnogiej oraz szczególnych przypadków zastosowania niektórych przymiotników oraz przysłówków. Repetytorium posiada słowniczek czasowników złożonych (phrasal verbs), pojawiających się w testach oraz tabelę odmiany czasowników nieregularnych. Na końcu książki znajduje się KLUCZ z odpowiedziami do zadań.

 

Autor: Maciej Matasek
Stron: 336
ISBN 978-83-914207-5-1 

Cechy
Cechy
Poziomśredni B1 - B2 - C1