Ebooki

Sortuj wg:
 • Lenka_01.jpg

  KUPUJĄC NASZE EBOOKI POMAGASZ! 10% kwoty od każdego ebooka przeznaczamy na pomoc w rehabilitacji dziecka :)

  https://www.fundacjasercadlamaluszka.pl/nasi-podopieczni/lena-krupicka.html

   

  Jeżeli masz ochotę wesprzeć zbiórkę na leczenie Lenki, kliknij prawym przyciskiem myszki na powyższy link i wybierz opcję 'otwórz link w nowej karcie'.

   

  Dziękujemy. Dobro wraca :)

  więcej
 • okl_ebook_MBP.jpg

  EBOOK J. angielski - MATURA BEZ PROBLEMU

  Obszerny zbiór ćwiczeń adresowany do uczniów szkół średnich przygotowujących się do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Książka oferuje szereg praktycznych zadań gramatyczno-leksykalnych, z którymi uczeń będzie musiał zmierzyć się na egzaminie. 

  Cena:25.00
  więcej
 • okl_ebook_TGL.jpg

  EBOOK J. angielski - MATURA Ćwiczenia i testy gramatyczno-leksykalne

  Książka zawiera obszerny materiał ćwiczeniowy obejmujący gramatykę oraz leksykon języka angielskiego. Stanowi zbiór przydatnych zadań powtórkowych dla osób przygotowujących się do egzaminu maturalnego. Może także stanowić użyteczny materiał do sprawdzenia oraz podniesienia poziomu znajomości struktur i słownictwa angielskiego.

  Cena:23.00
  więcej
 • okl_ebook_REPMAT.jpg

  EBOOK J. angielski - Repetytorium MATURA

  Repetytorium składa się z dwóch części: praktycznej oraz teoretycznej. Część ćwiczeniowa zawiera 160 jednostek, obejmujących swym zakresem niemalże wszystkie apekty gramatyki języka angielskiego. Każda jednostka ćwiczeniowa posiada odpowiadającą jej jednostkę w części Repetytorium, gdzie osoba ucząca się odnajdzie gruntowne oraz przystępne objaśnienia dotyczące danego zagadnienia.

  Cena:26.00
  więcej
 • okl_ebook_ZADMAT.jpg

  EBOOK J. angielski - Zadania dla maturzystów

  Zbiór praktycznych zadań adresowany do uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego, pisemnego oraz ustnego. Książka zawiera zadania charakterystyczne dla arkuszy egzaminacyjnych. Obszerny wybór zadań z pewnością przyda się każdemu przyszłemu maturzyście.

  Cena:25.00
  więcej
 • okl_ebook_FCE.jpg

  EBOOK J. angielski - Zbiór testów na poziomie egzaminu FCE

  Książka jest zbiorem testów złożonych z ćwiczeń, które umożliwiają powtórkę materiału gramatycznego oraz leksykalnego  na poziomie egzaminu FCE  (First Certificate Examination). Stanowi doskonałą pomoc dydaktyczną dla osób przygotowujących się do egzaminu FCE, maturalnego lub innego na podobnym poziomie.

  Cena:22.00
  więcej
 • okl_ebook_SPR8.jpg

  EBOOK J. angielski - SPRAWDZIAN ÓSMOKLASISTY - Zadania Powtórkowe

  Książka adresowana do uczniów szkoły podstawowej przygotowujących się do Sprawdzianu wieńczącego naukę na tym etapie edukacji oraz osób kontynuujących naukę na poziomie średnim. Materiał składa się z 7 zestawów ćwiczeń zawierających łącznie 70 testów. Oferują one niezwykle bogaty zasób zadań powtórkowych z gramatyki i słownictwa.

  Cena:25.00
  więcej
 • okl_ebook_AW.jpg

  NOWOŚĆ! EBOOK Język angielski - Challenge Yourself - Zbiór zadań gramatyczno-leksykalnych

  Polecamy praktyczny zestaw zadań, umożliwiający sprawdzenie znajmości form gramatycznych i leksykalnych poprzez wybór inspirujących ćwiczeń. Zadania oferują osobie uczącej się możliwość poznania oraz utrwalenia niezbędnych konstrukcji i form czasownikowych oraz czasów. Zadania z użyciem parafrazy - strukturalnej transformacji zdań, a także tlumaczenie fragmentów zdań na język angielski z zastosowaniem wybranych konstrukcji, zwrotów i elementów leksykalnych ułatwią uczniowi zrozumienie wielu zawiłości języka angielskiego.

  Cena:25.00
  więcej
 • okl_ebook_MF.jpg

  NOWOŚĆ! EBOOK Język angielski - Zbiór testów na poziomie zaawansowanym

  Polecamy zbiór 30 testów oferujących praktyczne zadania dla osób, których celem jest poszerzenie kompetencji językowych oraz nabycie umiejętności praktycznego użycia struktur i słownictwa angielskiego na poziomie zaawansowanym. Materiał zawiera obszerny wybór słów, zwrotów, wyrażeń, kolokacji oraz idiomów. Książka posiada pełny klucz z odpowiedziami do zadań.

  Cena:25.00
  więcej
 • okl_ebook_CZASY.jpg

  EBOOK J. angielski - Czasy i formy czasowe

  Książka obejmuje wszystkie czasy gramatyczne stosowane w języku angielskim. Publikacja składa się z dwóch części. Część ćwiczeniowa umożliwia zapoznanie się z konstrukcją określonej formy czasowej, jej zastosowaniem w kontekście oraz w kontraście z innymi czasami. Część teoretyczna - kompendium - zawiera przystępne, a jednocześnie dogłębne objaśnienia dotyczące tworzenia i użycia czasów w języku angielskim.

  Cena:23.00
  więcej
 • okl_ebook_GRPOCZ.jpg

  EBOOK J. angielski - Gramatyka dla początkujących - szkoła podstawowa

  Książka adresowana jest do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów, którzy rozpoczynają naukę języka angielskiego. Stanowi połączenie kompendium gramatycznego z ćwiczeniami. Jej atutem są przystępne objaśnienia i obszerny wybór praktycznych zadań.

  Cena:26.00
  więcej
 • okl_ebook_GRLO.jpg

  EBOOK J. angielski - Gramatyka dla uczniów szkoły średniej - Liceum / Technikum

  Książka adresowana do uczniów szkół średnich liceów ogólnokształcących oraz techników. Stanowi połączenie kompendium gramatycznego z ćwiczeniami umożliwiającymi gruntowne sprawdzenie stopnia w jakim dany zakres materiału został opanowany. Jej atutem są przystępne objaśnienia i bogactwo praktycznych zadań.

  Cena:26.00
  więcej
 • okl_ebook_ODPOD.jpg

  EBOOK J. angielski od podstaw - Korepetycje z gramatyki

  Książka polecana uczniom początkującym lub tym, którzy pragną odświeżyć i ugruntować podstawy znajomości gramatyki angielskiej. Materiał obejmuje szerokie spektrum zagadnień uporządkowanych od najprostszych poprzez kolejne, coraz trudniejsze etapy wiedzy o gramatyce angielskiej.

  Cena:26.00
  więcej
 • okl_ebook_PARAF.jpg

  EBOOK Zdania angielskie w parafrazie

  Książka oferuje obszerny zakres ćwiczeń z użyciem parafrazy. Zadania obejmują szeroki zakres gramatyki angielskiej i pozwalają na sprawdzenie oraz utrwalenie materiału na poziomie średnio-zaawansowanym oraz zaawansowanym.

  Cena:22.00
  więcej
 • okl_ebook_LEKS.jpg

  EBOOK J. angielski - Testy leksykalne - poziom średniozaawansowany

  Książka jest zbiorem 50 testów leksykalnych na poziomie średnio-zaawansowanym. Każdy test składa się z czterech jednakowych zadań: test luk, słowotwórstwo, słownictwo (wisielec) oraz test wyboru. Są to typowe zadania z jakimi uczniowie często mają do czynienia na sprawdzianach, testach zaliczeniowych lub na testach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych.

  Cena:22.00
  więcej
 • okl_ebook_GRZAW.jpg

  EBOOK Gramatyka angielska dla zaawansowanych

  Książka stanowi połączenie kompendium wiedzy o zaawansowanej gramatyce języka angielskiego oraz zbioru ćwiczeń umożliwiających praktyczne zastosowanie nabytej wiedzy, a także sprawdzenie stopnia zaawansowania i postępu. Zakres materiału wyselekcjonowany do niniejszej pozycji obejmuje najistotniejsze oraz najbardziej obszerne tematycznie pojęcia gramatyki angielskiej.

  Cena:28.00
  więcej
 • okl_ebook_SLZAW.jpg

  EBOOK Słownictwo angielskie dla zaawansowanych

  Książka składa się z 26 rozdziałów ćwiczeniowych, obejmujących obszerny zakres kategorii leksykalnych. Adresowana jest do osób, posiadających co najmniej dobrą znajomość słownictwa języka angielskiego, a których dążeniem jest poszerzenie praktycznej wiedzy oraz sprawdzenie jej przy zastosowaniu zadań wymagających większego wysiłku.

  Cena:25.00
  więcej
 • okl_ebook_OPRTEM.jpg

  EBOOK J. angielski - Opracowania tematyczne

  Książka składa się z 45 tematycznych artykułów podejmujących najistotniejsze, aktualne tematy dotyczące życia społecznego, politycznego oraz kulturalnego. Wszystkie rozdziały oprócz tematycznych artykułów, zawierają także pytania wprowadzające oraz zestaw pytań podsumowujących, zachęcających do wnikliwej dyskusji, a także ćwiczenia ułatwiające opanowanie słownictwa odnoszącego się do danego zakresu tematycznego.

  Cena:24.00
  więcej
 • okl_ebook_ENGADV.jpg

  EBOOK English Advanced Vocabulary and Structure Practice

  Książka stanowi obszerny zbiór testów obejmujący słownictwo, struktury i kolokacje angielskie. Jest adresowana do osób posiadających co najmniej dobrą znajomość gramatyki i dążących do utrwalania szerokiego wachlarza kategorii leksykalnych. Książka idealnie nadaje się do powtórki materiału przed egzaminem na poziomie CAE lub PROFICIENCY.

  Cena:26.00
  więcej
 • okl_ebook_TLUM.jpg

  NOWOŚĆ! EBOOK J. angielski - Gramatyka - TŁUMACZENIE ZDAŃ

  Obszerny materiał ćwiczeniowy adresowany do osób posiadających przynajmniej podstawową wiedzę o gramatyce języka angielskiego. Książka stanowi zestaw zadań opartych na tłumaczeniu zdań z języka polskiego na angielski. Ćwiczenia obejmują szeroki zakres pojęć gramatycznych oraz leksykalnych języka angielskiego. Ćwiczenia umożliwiają sprawdzenie oraz utrwalenie materiału gramatycznego oraz leksykalnego na poziomie średnio-zaawansowanym oraz zaawansowanym (B1-C1). 

  Cena:25.00
  więcej