Słownictwo angielskie dla zaawansowanych

dostępna jako ebook
dostępny

Zagadnienia leksykalne stanowiące treść niniejszej pozycji to wyselekcjonowane kategorie odpowiadające wymaganiom typowym dla poziomu egzaminów FCE, CAE oraz PROFICIENCY. Do kategorii tych zaliczają się m.in. nieregularne formy rzeczowników, wyrażenia potoczne, złożenia, słowotwórstwo, przyimki oraz wyrażenia przyimkowe, czasowniki złożone z przyimkami (phrasal verbs), idiomy, kolokacje  i wiele innych. Obok typowych zagadnień, książka zawiera także szereg wyjątkowych lub szczególnych kategorii leksykalnych. Pozycje takie jak określenia dźwięków, wyrażenia rymujące się, narodowości, stolice i waluty, pierwiastki i związki chemiczne oraz przysłowia i powiedzenia to zagadnienia dla tych, którzy dążą do opanowania słownictwa o dużo szerszym zakresie tematycznym. Zestawienie wielu rozmaitych zagadnień w niniejszej książce sprawia, że każdy odnajdzie w niej interesujące go kategorie leksykalne oraz będzie mógł wykorzystać je w sposób odpowiadający własnym wymaganiom. Materiał ten może także stanowić bogatą bazę dla nauczycieli prowadzących zajęcia językowe na poziomie zaawansowanym. Książka zawiera klucz z odpowiedziami do ćwiczeń.

 

Autor: Maciej Matasek
Stron: 204
ISBN 978-83-914207-9-9 

Cechy
Cechy
Poziomśredni, zaawansowany B1 - B2 - C1 - C2