Język angielski - Zbiór zadań na poziomie CAE

dostępna jako ebook
nakład wyczerpany

Książka składa się z czterech części: Grammar, Vocabulary, Punctuation oraz English in Use Exam Practice. Materiał zawarty w pierwszych trzech częściach został dobrany tak, aby stanowił pomoc w przygotowaniu do rozwiązywania konkretnych testów egzaminacyjnych, czyli np. multiple choice gap fill, czy open gap fill. Znajdujące się w części gramatycznej ćwiczenia na przedimki lub przyimki mogą stanowić pomoc w nauce rozwiązywania testu typu open gap fill, natomiast ćwiczenia na kolokacje przygotują do testu multiple choince gap fill. Ostatnia część książki sprawdza umiejętność rozwiązywania testów, podobnych do tych, które stanowią część egzaminu English in Use. Książka zawiera mnóstwo przydatnego materiału z zakresu gramatyki i leksykonu angielskiego. Materiał ten może przydać się także osobom, które chciałyby w sposób aktywny poszerzyć zasób słownictwa, udoskonalić umiejętność stosowania wybranych struktur gramatycznych oraz wprawić się w rozwiązywaniu testów na poziomie zaawansowanym.

 

Autor: Sylwia Wojciechowska
Stron: 108
ISBN 978-83-919237-4-0

Cechy
Cechy
Poziomśredni, zaawansowany B2 - C1 - C2