Język angielski - Sprawdzian Ósmoklasisty - Zadania powtórkowe

Cena:28.00
Do koszyka

Książka adresowana do uczniów szkoły podstawowej, przygotowujących się do Sprawdzianu Ósmoklasisty oraz osób kontynuujących naukę na poziomie początkującym lub średnim. Materiał składa się z 7 zestawów ćwiczeń zawierających łącznie 70 testów. Na każdy test przypada średnio 5 rozmaitych ćwiczeń gramatyczno-leksykalnych. Materiał ćwiczeniowy zawiera wiele praktycznych ćwiczeń obejmujących gramatyczne struktury języka angielskiego oraz bogaty zasób słownictwa niezbędnego w codziennej komunikacji. Książka kładzie szczególny nacisk na wyrobienie umiejętności budowania poprawnych konstrukcji, w tym zdań twierdzących, pytań oraz zaprzeczeń. Uczy także rozpoznawania oraz tworzenia poprawnych form czasowych w kontekście, stosowania zdań złożonych, trybów warunkowych, mowy zależnej, strony biernej i wielu innych ważnych elementów gramatyki angielskiej. Zadania leksykalne pomagają w opanowaniu przydatnego słownictwa z wielu zakresów tematycznych, w tym także przydatnych zwrotów i wyrażeń. Książka może stanowić bogate źródło wiedzy o gramatyce i leksykonie języka angielskiego. oraz praktycznego zestawu zadań powtórkowych. Książka zawiera klucz z odpowiedziami do ćwiczeń.

 

Autor: Maciej Matasek
Stron: 224
ISBN 978-83-60238-70-7

Cechy
Cechy
Poziompoczątkujący, średni A1 - A2 - B1