EBOOK Zdania angielskie w parafrazie

Cena:22.00
dostępny
Do koszyka

Parafraza polega na strukturalnej zmianie konstrukcji zdania z zachowaniem oryginalnego znaczenia jakie wyraża. Celem ćwiczeń z użyciem parafrazy jest opanowanie umiejętności wypowiedzenia określonej myśli na kilka różnych sposobów. Możliwość stosowania transformacji stylistycznych oraz zastąpienia jednej struktury inną wzbogaca formę wypowiedzi oraz pomaga rozwinąć wachlarz struktur, które wpływają na elastyczność oraz barwę języka. Dostępna obszerna gama konstrukcji gramatycznych oraz bogactwo leksykalne w języku angielskim znacznie ułatwiają swobodę wypowiedzi. Ćwiczenia dostępne w książce podzielone zostały według kategorii gramatycznych oraz leksykalnych zawartych w 135 jednostkach ćwiczeniowych. W wielu przypadkach pojedyncza forma gramatyczna lub leksykalna poddana została przeróbce na dwie lub trzy inne kategorie stylistyczne. Dokonując parafrazy oryginalnego zdania na kilka sposobów uczeń nabywa zdolność posługiwania się szerszym wachlarzem konstrukcji, a tym samym poszerza swoje kompetencje językowe. Książka może stanowić bogatą bazę ćwiczeń dla uczniów oraz nauczycieli języka angielskiego. Książka zawiera klucz z odpowiedziami do ćwiczeń.

 

Autor: Maciej Matasek
Stron: 208
ISBN 978-83-919237-0-2

Cechy
Cechy
Poziomśredni, zaawansowany B1 - B2 - C1 - C2