EBOOK Gramatyka angielska dla zaawansowanych

Cena:28.00
dostępny
Do koszyka

Książka adresowana jest do osób, które poznały gramatykę angielską w stopniu co najmniej średnim. Jest to materiał dla uczniów, którzy potrafią zidentyfikować formy czasowe, stronę bierną, konstrukcje bezokolicznikowe, mowę zależną, następstwo czasów oraz inne trudniejsze zagadnienia gramatyki angielskiej. Szeroko potraktowane zostały tutaj zagadnienia dotyczące form czasowych, czasowników modalnych, trybów warunkowych, konstrukcji z zastosowaniem nierzeczywistego czasu przeszłego, mowy zależnej, form czasownikowych, zdań okolicznikowych oraz dopełnieniowych, inwersji czasownikowej, a także przedimków. Objaśnienia w języku polskim powinny ułatwić zrozumienie wielu zagadnień oraz sposobów i okoliczności praktycznego wykorzystania opisanych form gramatycznych. Kompendium w sposób wyczerpujący objaśnia zasady zastosowania wspomnianych powyżej pojęć gramatycznych. Dodatkowo, w wielu przypadkach uwzględnione zostały szczególne lub rzadsze przykłady użycia, charakterystyczne dla języka formalnego. Część teoretyczna jest bogato ilustrowana przykładami omawianych struktur w języku angielskim. Na końcu każdego rozdziału znajduje się tematyczny zestaw ćwiczeń – exercise bank, zaś każdy większy zbiór struktur posiada przyporządkowany mu końcowy zestaw zadań – progress test. Książka zawiera klucz z odpowiedziami do ćwiczeń.

 

Autor: Maciej Matasek
Stron: 228
ISBN 978-83-914207-8-2 

Cechy
Cechy
Poziomśredni, zaawansowany B1 - B2 - C1 - C2