NOWOŚĆ! EBOOK J. angielski - Gramatyka - TŁUMACZENIE ZDAŃ

Cena:25.00
dostępny
Do koszyka

Książka ćwiczeniowa adresowana do osób posiadających przynajmniej podstawową wiedzę o gramatyce języka angielskiego. Ćwiczenia zawarte w książce pozwalają na sprawdzenie oraz utrwalenie materiału gramatycznego oraz leksykalnego na poziomie średnio-zaawansowanym oraz zaawansowanym (B1-C1). Materiał ćwiczeniowy stanowi zestaw zadań opartych na tłumaczeniu zdań z języka polskiego na angielski. Ćwiczenia obejmują szeroki zakres pojęć gramatycznych oraz leksykalnych języka angielskiego. Mogą stanowić przydatną bazę ćwiczeniową dla uczniów dążących do pogłębienia wiedzy, rozwijania kompetencji językowych lub pragnących praktyczny sposób przygotować się do egzaminu lub testu. Materiał gramatyczny obejmuje większość pojęć niezbędnych do sprawnego posługiwania się językiem angielskim, są to czasy gramatyczne, czasowniki modalne, tryby warunkowe, mowa zależną, forma Gerund, konstrukcje bezokolicznikowe, zdania okolicznikowe i wiele innych. Wiele uwagi poświęcono także zagadnieniom leksykalnym. Uczeń odnajdzie tutaj ćwiczenia na przymiotniki, przysłówki, zaimki, zwroty przyimkowe, czasowniki złożone (phrasal verbs), a także rozmaite przydatne zwroty, idiomy, przysłowia i powiedzenia.

 

Autor: Maciej Matasek
Stron: 256
ISBN 978-83-60238-12-7

Cechy
Cechy
Poziomśredni - zaawansowany A2 - C1