Język angielski - Synonimy, antonimy i kolokacje

dostępna jako ebook
nakład wyczerpany

Niezwykle bogaty leksykon języka angielskiego umożliwia dobór szerokiej gamy synonimów, dzięki którym łatwiej jest zbudować elokwentną wypowiedź. Jednakże, wieloznaczność angielskich słów niezwykle często przysparza kłopotu nie tylko początkującym, ale również zaawansowanym uczniom. Analizując choćby tak powszechne angielskie słowa jak make i do można przekonać się jak wiele mogą wyrażać znaczeń oraz w jak wielu związkach znaczeniowych mogą występować. Posługując się tymi czasownikami można wyrazić szereg znaczeń od podstawowych: robić, czynić, wykonywać, po bardziej zaawansowane, jak: sprawić że, nakłonić, zdążyć, równać się itd. Dodając do czasowników tych rzeczowniki, można utworzyć szereg związków znaczeniowych zwanych kolokacjami. Przykładowo, czasownik make występuje w złożeniach: make a mistake, make a difference, make a cup of coffee, zaś czasownik do w złożeniach: do someone a favour, do business, do the washing. Bliskość znaczeniowa pomiędzy czasownikami make oraz do sprawia, iż właściwe zastosowanie danego czasownika w określonym związku wymaga uwagi, a przede wszystkim wiedzy. Właśnie tego typu różnice znaczeniowe oraz kolokacyjne stanowią treść niniejszej książki. W trzech obszernych rozdziałach odbiorca znajdzie czasowniki, rzeczowniki, przymiotniki, przysłówki oraz inne kategorie leksykalne pogrupowane w oparciu o ich bliskość znaczeniową. Na początku każdej jednostki podane są przykładowe sposoby zastosowania danego słowa w rozmaitych kolokacjach. Wnikliwa analiza tych przykładów powinna ułatwić zrozumienie oraz zasadę stosowania określonych słów w zdaniach.  Książka zawiera KLUCZ z odpowiedziami do ćwiczeń oraz indeks słów występujących w ćwiczeniach.

 

Autor: Maciej Matasek
Stron: 208
ISBN 978-83-914207-6-8

Cechy
Cechy
Poziomśredni, zaawansowany B1 - B2 - C1 - C2